Virvatuli-arviointialueet

Virvatuli-mallissa on viisi arviointikokonaisuutta eli itsearviointialuetta, joille on määritelty kriteerejä. Alla arviointialueet:

Arviointialueet

Arviointialue 1. Oppilaat

- oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa

Arviointialue 2. Opettajat

- Opettajien kompetenssi, jota he itse arvioivat ja jota arvioidaan yleisellä tasolla mm. osaamiskyselyillä ja oppilaiden palautteen avulla

Arviointialue 3. Oppimisympäristö

- tilat ja välineet; ilmapiiri; edellytysten luominen oppimiselle; ajankohtaisuus; opetuksen järjestäminen; opetussuunnitelmatyö

Arviointialue 4. Johtaminen

- strategiajohtaminen; taiteellis-pedagoginen johtaminen; henkilöstöjohtaminen; talousjohtaminen

Arviointialue 5. Yhteistyösuhteet

- osallisuus ja vaikuttaminen oppilaitoksen sisällä; sidosryhmäyhteistyö, kumppanuudet ja kansainvälinen toiminta; sisäinen ja ulkoinen viestintä

 

Kriteerit löytyvät viereisestä oppaasta sekä arviointilomakkeista.