Valtakunnallinen raportti sähköisestä itsearvioinnista

TPO-liitto kutsui vuoden 2012 alussa taiteen perusopetuksen oppilaitokset tallettamaan itsearvioinnin tulokset sähköiseen arviointisovellukseen. Sovelluksen tarkoitus oli tuottaa itsearvioinnista  yhteenveto oppilaitoksessa toteutetun arviointikierroksen päätteeksi.

Sovelluksen avulla oppilaitos saattoi tallentaa ja tulostaa omasta arviointiprosessistaan raportin siitä miten hyvin kriteerit ovat omassa oppilaitoksessa toteutuneet. TPO-liitolle arviontisovellus antoi mahdollisuuden luoda itsearviointituloksista valtakunnallisen raportin.

Sähköisen arviointyökalun käyttöön kutsuttiin 283 oppilaitosta, joista 53 osallistui sähköisen yhteenvedon tekemiseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Vastausprosentti jäi hieman alle 20 %. Toisaalta tiedossa on, että Virvatuli-itsearviointimalli on otettu käyttöön n. 120 oppilaitoksessa, joten arvioinnin suorittamisessa on käytetty useimmissa oppilaitoksissa muita tarjolla olleita työvälineitä.

Voit ladata alla olevista linkeistä kaikkien taiteenalojen arviointiraportin tai taiteenalakohtaiset raportit musiikkioppilaitoksista (23 vastaajaa) tai kuvataidekouluista (13 vastaajaa).

ZEF-järjestelmä ei julkaise raportteja alle 10 vastaajan ryhmistä. Siksi muista taiteenaloista, esim. tanssin yhdeksästä vastauksesta ei pystytty tekemään taiteenalakohtaista raporttia.

Raportti kaikkien taiteenalojen oppilaitosten vastauksista

Raportti musiikkioppilaitosten vastauksista

Raportti kuvataidekoulujen vastauksista