Självutvärderingsmodellen för läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen

Virvatuli-modellen är skapad till stöd för läroanstalternas lagstadgade självutvärdering. Grundläggande konstundervisning är undervisning inom olika områden av konsten som fortskrider från nivå till nivå och som har egna grunder för läroplanen.

Den här handboken riktar sig till musik- och dansinstitut, konstskolor för barn och unga, hantverks-, arkitektur-, teater-, cirkus- och ordkonstskolor samt till medborgarinstitut som ger grundläggande konstundervisning.

Klicka här:

Virvatuli-modellen – Handbok i självutvärdering för läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen (pdf)

 

Virvatuli-modellen – Bilagar (pdf)

 

Mallarna för enkäter:

Enkätmaterial för de olika konstformerna (se också på gemensamt enkätmaterial nedre):


Arkitektur:

 

Enkätmall för 7–8-åriga elever

Enkätmall för 9–12-åriga elever

Enkätmall för elever över 13 år

Enkät till vårdnadshavare

 

Bildkonst:

 

Enkätmall för 7–8-åriga elever

Enkätmall för 9–12-åriga elever

Enkätmall för elever över 13 år

Enkät till vårdnadshavare

 

Cirkus:

 

Enkätmall för 7–8-åriga elever

Enkätmall för 9–12-åriga elever

Enkätmall för elever över 13 år

Enkät till vårdnadshavare

 

Dans:

 

Enkätmall för 7–8-åriga elever

Enkätmall för 9–12-åriga elever

Enkätmall för elever över 13 år

Enkät till vårdnadshavare

 

Musik:

 

Enkätmall för 7–8-åriga elever

Enkätmall för 9–12-åriga elever

Enkätmall för elever över 13 år

Enkät till vårdnadshavare


Ordkonst:

 

Enkätmall för 7–8-åriga elever

Enkätmall för 9–12-åriga elever

Enkätmall för elever över 13 år

Enkät till vårdnadshavare

 

Slöjd:

 

Enkätmall för 7–8-åriga elever

Enkätmall för 9–12-åriga elever

Enkätmall för elever över 13 år

Enkät till vårdnadshavare

 

Teater:

 

Enkätmall för 7–8-åriga elever

Enkätmall för 9–12-åriga elever

Enkätmall för elever över 13 år

Enkät till vårdnadshavare

 

Gemensamt enkätmaterial för alla konstformer:

 

Lärarnas kompetenskartläggning

Rektors självutvärdering

Kontorpersonalens kompetenskartläggning

Utvärdering av arbetsmiljön

Enkät till elever som avbryter sina studier

Enkät till elever som avslutar sina studier

Enkät till tidigare elever