Virvatuli

Sovellus kriteerien toteutumisen arviointiin

Kriteerien läpikäyntiin arviointiryhmässä on tarjolla ilmainen räätälöity sovellus. Siihen syötetään oppilaitoksen arviointiryhmän tekemät arviot eri arviointialueilta, ja tuloksen saa havainnollisina graafeina. Arviot syötetään kyselyyn arviointikohdittain.

Kuva: Esimerkki itsearvioinnista nelikentässä.

Esimerkki arvioinnsta nelikentässä

Näin pääset käyttämään kriteerisovellusta

Taiteen perusopetusliiton jäsenliittojen jäsenoppilaitoksille lähetetään vuosittain sähköpostitse oppilaitoskohtainen vastauslinkki. Jos oppilaitoksenne ei ole minkään TPO-liiton jäsen tai ette muusta syystä ole saaneet vastauslinkkiä sovellukseen, voitte tilata sen ilmaiseksi osoitteesta info(at)artsedu.fi.

Sovellukselle tehdyt arvioinnit ovat anonyymeja, eikä yksittäisen oppilaitoksen arvioinnin tulokset tule minkään muun tahon kuin oppilaitoksen itsensä tietoon. Sovelluksella tehdyistä arvioinneista raportoidaan vuosittain valtakunnalliset keskiarvot taiteenaloittain. Valtakunnallisesta keskiarvosta ei voida erottaa yksittäisen vastaajan tekemää arviointia.

Ennen sähköisen arvioinnin toteuttamista voitte valmistella itsearviointinne käyttäen apuna Word-muotoisia arviointilomakepohjia.