Virvatuli

Itsearviointiprosessi

Oppilaitoksen itsearviointia varten kootaan arviointiryhmä, johon pienissä oppilaitoksissa voi kuulua koko henkilökunta. Alla on esimerkki itsearvioinnin eri vaiheista. Arviointikriteerit löytyvät oppaasta. Niitä voi muokata käyttämällä esimerkiksi oheisia lomakkeita, joita arviointiryhmä voi myös käyttää kriteerien toteutumisen arvioinnissa: Lomakkeet kriteerien toteutumisen arviointia varten

Arviointikierros