Virvatuli-itsearviointijärjestelmä

Virvatuli-malli ja siihen liittyvä työkalupakki on luotu helpottamaan taiteen perusopetuksen oppilaitosten itsearviointia.  Virvatuli-arviointimalli koostuu arviointikriteereistä eli väittämistä, joiden toteutumista arvioidaan oppilaitoksen omassa arviointiryhmässä.

Ajankohtaista:

Uusi julkaisu ”Virvatuli – Kokemuksia taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten itsearvioinnista” on valmistunut.

Julkaisu käsittelee itsearviointimallin käytännön toimivuutta ja soveltamista kahden ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella laajan haastattelukierroksen pohjalta sekä case-esimerkkien valossa. Julkaisun on kirjoittanut MuM Leena Marsio. Lisäksi julkaisu sisältää artikkelit rehtori Kirsimarja Kiviruusulta, rehtori Anna-Elina Lavasteelta sekä opiskelija Jesse Rouviselta.

Julkaisu postitetaan painettuna kaikkiin Taiteen perusopetuksen taustajärjestöjen jäsenoppilaitoksiin. Lisäkappaleita sekä Virvatuli-itsearviointiopasta voi tilata TPO-liitosta
à 15 € osoitteesta info@artsedu.fi. Julkaisut voi ladata myös pdf-julkaisuna sekä suomeksi että ruotsiksi sivun oikeasta laidasta.

Tervetuloa syksyn 2014 Virvatuli-seminaariin!

TPO-liitto järjestää koulutusta Virvatuli-itsearviointia käynnistäville oppilaitoksille syksyllä 2014. Koulutus järjestetään alustavasti torstaina 9.10.2014.
Tarkempi ohjelma julkaistaan toukokuussa.

-------------------------------------------------------------------------------

Aikaisempia koulutuksia ja materiaalia:

  • Virvatuli-koulutusseminaari pidetään 13.9.2013 Vantaalla. Seminaari on tarkoitettu oppilaitosten henkilökunnalle, jotka haluavat saada vinkkejä Virvatuli-mallin soveltamiseen itsearvioinnissa. Ohjelmassa on luvassa case-esittelyjä: oppilaitosten edustajat kertovat arviointikokemuksistaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 3.6.2013 alkaen.
  • Taiteen perusopetuksen itsearviointiin ja Virvatuli-mallin käyttöönottoon on myönnetty yhteensä 416 000 € valtionavustuksia vuosille 2013-2014. Avustuksia myönnettiin 45 hakijalle. Lataa tästä myönnettyjen avustusten lista.


Mitä Virvatuli-itsearviointijärjestelmä sisältää?

Alla olevassa kuvassa näkyvät punaisella pohjalla Virvatuli-malliin kuuluvat elementit. Niistä löytyy lisätietoa viereisestä Virvatuli-oppaasta, joka on ladattavissa katseltavassa pdf-muodossa sekä tulostettavassa muodossa ilman pdf-sisällysluetteloa.

Keltaisella pohjalla näkyy arvioinnin tausta-aineiston keräämistä varten kehitettyjä välineitä, jotka löytyvät työkalupakki-alasivulta.

Virvatuli-arviointijärjestelmän osat

Virvatuli-arviointijärjestelmään on kehitetty kaksi sähköistä sovellusta. Toinen on taiteen perusopetuksen oppilaitoksille ilmainen sovellus kriteerien läpikäyntiin. Siitä löytyy lisätietoa kohdassa Sähköinen sovellus arviointiryhmälle.

Toinen sovellus on maksullinen kyselyjärjestelmä artseduZEF, johon on syötetty valmiiksi näilläkin verkkosivuilla olevia kyselymalleja. Siitä löytyy lisätietoa järjestelmän omilta sivuilta.

Lisätietoa Virvatuli-mallista:

info(AT)artsedu.fi