Vaikuttamistyö - taidekasvatusta kaikille lapsille kohtuuhinnalla 

Taiteen perusopetusliitto TPO edistää taidekasvatusta ja eri taiteiden välistä yhteistyötä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun taidekasvatusjärjestelmästä kokonaisuudessaan. TPO-liiton toimintaa ohjaa näkemys, että korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Jokaisella lapsella tulisi olla siihen mahdollisuus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. 

Osana vaikuttamistyötään liitto laatii selvityksiä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten toiminnasta, taloudesta ja kehittämistarpeista sekä tuo niitä esille poliittisille päättäjille. TPO-liitto julkaisee säännöllisesti lausuntoja ja kannanottoja.

TPO-liitto pyrkii vaikuttamaan siihen, että taiteen perusopetuksen valtiollista rahoitusta kehitetään eri taiteenalat huomioiden lisäämällä opetustuntikohtaista valtionosuutta, lisäämällä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä järjestämislupia eri taiteenaloille, lisäämällä valtion harkinnanvaraista rahoitusta, selvittämällä valtionosuusjärjestelmän ongelmakohtia ja yhtenäistämällä taiteen perusopetuksen yksikköhintoja. 

Kuuden taidekasvatusjärjestön kattojärjestönä TPO-liiton keskeisiä tehtäviä ovat taidekasvatuksen positiivisen julkisuuskuvan vahvistaminen ja tiedon jakaminen taiteen perusopetuksen hyödyistä paitsi lapsille ja nuorille myös koko yhteiskunnalle. TPO-liiton valtakunnallista vaikuttamistyötä on mm. yhteistyö puolueitten, kansanedustajien ja ministeriöiden kanssa.

 

 

Artsequal-hanke: 

Toimenpidesuositus: Taiteen perusopetuksen saavutettavuus