Taiteen perusopetuksen puolesta

Taiteen perusopetusliitto TPO ry edistää kouluajan ulkopuolella järjestettävää eri taiteenalojen opetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi liitto edistää taiteiden välistä yhteistyötä sekä osallistuu keskusteluun maan taidekasvatusjärjestelmästä.

Liiton toimintaa ohjaa näkemys, että korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Jokaisella lapsella tulisi olla siihen mahdollisuus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Taiteen perusopetuksen piirissä opiskellaan musiikkia, tanssia, teatteria, sirkustaidetta, arkkitehtuuria, käsityötä, kuvataidetta, sanataidetta ja audiovisuaalista taidetta. Taiteen perusopetus on lakiin perustuvaa (633/1998).

 

TPO-liitto on kattojärjestö kuudelle taiteen perusopetuksen järjestölle: 

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto
Taitoliitto / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto 
Suomen musiikkioppilaitosten liitto
Suomen sanataideopetuksen seura
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP

TPO-liitto toimii yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPO-liiton tietosuojaseloste

Lue tästä