Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa

Taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset tekevät perustoimintansa ohessa yhteistyötä muun muassa päiväkotien ja peruskoulujen kanssa. Näin taidekasvatus tuodaan lähelle sellaisiakin lapsia, jotka eivät ole sen kanssa kosketuksissa harrastuksen puitteessa. Taidekasvatus toimii hyvänä erilaisuuden ymmärtämisen ja monikulttuurisuuden tukemisen väylänä.

Sana- tai kuvataidetta koulun iltapäiväkerhossa 

Taideoppilaitosten yhteistyö koulujen kanssa on tyypillisesti aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa. Se sijoittuu siihen laaja-alaiseen kenttään, johon osallistuu kolmannen sektorin toimijoita, kuten seurakunnat ja urheiluseurat.  Vantaan sanataidekoulu osallistuu Vantaan kaupungin koordinoimaan aamu- ja iltapäiväkerhojen toimintaan yhtenä palveluntuottajana. Vuonna 2015 oppilaitoksella on yhdeksän kerhoryhmää, ja niissä oli yhteensä 230 ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta.

Kerhoissa on kerran viikossa erityinen sanataidepäivä, jolloin sanataidetta on selkeästi opetussuunnitelman mukaisesti noin tunti. Muina päivinä sanataideteemoja ja sisältöjä toteutetaan vaihtelevasti. Opetus on integroitu luontevaksi osaksi kerhotoimintaan, niin etteivät lapset eivät aina tiedä harrastavansa sanataidetta, vaikka ohjaajat tietävätkin.

Sanataidekerhon kustannus perheille on 80 tai 110 e/kk riippuen, onko lapsi kerhossa päivittäin neljä vai viisi tuntia. Monille perheille taidepainotteisuus on tärkeä valintakriteeri, joka valinnassa ohittaa esimerkiksi liikuntapainotteisuuden tai seurakunnan kerhon. 

Toinen esimerkki yhteistyöstä peruskoulun kanssa on Espoon Kuvataidekoulun kuviskerhot useilla kaupungin kouluilla. Yksi niistä on Kirstin koulu, jonka oppilaista yli puolet on maahanmuuttajataustaisia. Kuvataidekoulun kuviskerho on ilmainen oppilaille, sillä Kirstin koulu saa Opetushallituksen Espoon kaupungille myöntämää kerhorahaa. Täällä on nähtävissä kerholaisten hienoja töitä. 


Päiväkotimuskarissa on kivaa! 

1330 lasta Espoon 63 päiväkodissa harrastaa viikoittain musiikkia, tanssia, kuvaa, teatteria tai sirkusta. Varhaisiän taidekasvatus järjestetään päiväkodeissa yhteistyössä espoolaisten taiteen perusopetuksen oppilaitoksen kanssa.  

Espoon musiikkiopisto  tekee yhteistyötä kaupungin päiväkotien kanssa järjestäen muskareita. Keväällä 2015 niissä on viikoittain mukana 22 päiväkotia ja 635 lasta.

Päiväkotimuskarissa musiikkiopiston opettaja tulee pitämään musiikkileikkitunnin päivän aikana. Lapset ovat silloin virkeämpiä eikä heitä tarvitse kuljettaa harrastamaan illalla päiväkotipäivän jälkeen. Yhteistyö rikastuttaa päiväkodin toimintaa ja vahvistaa henkilökunnan omaa musiikkiosaamista ja innostusta, mutta se ei korvaa päiväkodin omaa taidekasvatusta. Päiväkodin henkilökunta on mukana muskareissa.

Yhteistyöhön kuuluu myös päiväkodin henkilöstön virikekoulutus, jossa muskariopettaja ohjaa heitä  laulujen ja materiaalien käytössä. Konsertteja ja tapahtumia järjestetään, ja muskariopettaja voi osallistua päiväkodin juhliin. Näin nekin lapset, jotka eivät osallistu varsinaiseen muskaritoimintaan saavat lisävirikkeitä.

Päiväkodin muskarissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän opetussuunnitelmaa päiväkodin kasvatustavoitteet ja toiveet huomioiden. Toiminnasta peritään lukukausimaksu mukaan ilmoitautuneilta perheltä.  Vähävaraiset perheet saavat vapaaoppilaspaikan.

- On ihanaa avata päiväkodin portti, kun kuulee, että pihalla lapset lallattelevat edellisellä viikolla opittuja lauluja. Ne on otettu heti käyttöön. Monesti tuntuu, että lapset imevät kuin sienet kaiken sen, mitä heille ehtii tunnin aikana ammentaa. Päiväkotien muskareissa on mukana myös juuri niitä lapsia, jotka tarvitsevat eniten puheen ja motoriikan kehitystä tukevaa musiikkikasvatusta. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ja erityisen tuen piirissä olevia. Onkin mahtavaa tavata näitä perheitä sitten musiikkiopiston tapahtumissa. Kynnys on ylitetty! sanoo Espoon musiikkiopiston musiikkiopettaja Monika Cibulka.

Maksutonta kerhotoimintaa Lahdessa

Lahtelaiset alakoululaiset voivat osallistua viiden taiteen perusopetuksen toimijan toteuttamiin maksuttomiin kerhoihin. Lahden Tanssiopiston, Lahden konservatorion, Lahden musiikkiopiston, Taito-käsityökoulu Velman ja Taide- ja muotoilukoulu Taikan tuottamat kerhot ovat osa Lahden kaupungin perusopetuksen järjestämää kerhotoimintaa. Osa kerhoista on projektimuotoisia (esim. 5-10 tunnin periodi) ja osa toiminnasta kestää koko lukuvuoden. Lyhyempiä kerhoperiodeja voidaan tarjota useammalle koululle ja oppilaalle, koko lukuvuoden kestävä kerho taas tarjoaa maksuttoman harrastuksen siihen osallistuvalle oppilaalle.

Kerhotiloja on kaikilla kouluilla sekä taideoppilaitosten tiloissa. Esimerkiksi sirkuskerhotoimintaa järjestetään Lahden Tanssiopistossa ja toimintaan voi ilmoittautua kaikilta Lahden perusopetuksen kouluilta. Jos oman koulun tarjonnasta ei löydy oppilaalle kerhoa, hän voi vapaiden paikkojen riittäessä osallistua toisen koulun kerhoon.

Lisäksi taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset järjestävät vuosittain Tartu Taiteeseen -tapahtuman, jossa ekaluokkalaiset ja heidän vanhempansa saavat kosketuksen taiteen perusopetukseen kokeilemalla taiteen tekemistä eri taidelajien työpajoissa, seuraamalla lasten ja nuorten esityksiä ja tapaamallla taiteen perusopetuksen opettajia.
Kuva: Lahden Tanssiopisto, kuvaaja: Petra Lönnqvist

Tempo-orkesterit Vantaalla ja Helsingissä

Tempo-toiminta alkoi syksyllä 2009 osana Vantaan ”Kokonainen maailma lähiössä” –hanketta, jonka tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta maahanmuuttajatiheillä Koivukylän ja Länsimäen alueilla. Hankkeen päätyttyä Tempo-orkesteritoiminta nähtiin niin hyvänä, että sitä päätettiin jatkaa. Tänä päivänä Tempo-toiminta on Vantaalla vakiintunut osaksi musiikkiopiston toimintaa yhteistyössä Kytöpuiston ja Länsimäen koulujen kanssa. Lisäksi Helsingissä toimintaa on ollut vuodesta 2012 Jakomäen ja Vesalan kouluissa. Tempo-orkestereissa on soittajia yhteensä noin 130.

Tempo-toiminnan lähtökohta on sosiaalinen, ja se perustuu yhdessä soittamiseen Tempo-orkestereissa heti alkuvaiheesta lähtien. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää monitaustaisten lasten keskinäistä kumppanuutta.

Orkestereihin ei ole pääsykokeita ja sekä opetus että soittimet ovat oppilaille ilmaisia. Opetukseen sisältyy viikon aikana kaksi tunnin orkesteriharjoitusta ja 15 minuuttia kestävä henkilökohtainen soittotunti. Orkesteriharjoitukset pidetään koulupäivän jälkeen. Oma soittotunti pidetään pääsääntöisesti koulupäivän aikana.

Esiintymiset ovat tärkeä osa Tempo-pedagogiikkaa. Orkesterit esiintyvät alusta alkaen ”usein ja uskaliaasti”. Esiintymisten myötä kasvatetaan soittajien yhteenkuuluvaisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta sekä sosiaalisia taitoja.