Opetustuntikohtainen valtionosuus

Taiteen perusopetuksen opetustuntikohtainen valtionosuus maksetaan joko kunnalle (kuntaomisteiset oppilaitokset) tai suoraan yksityisille oppilaitoksille. Valtionosuus maksetaan opetustuntia kohden lasketun yksikköhinnan perusteella. Tästä summasta kunnalle tai oppilaitokselle maksetaan 57 %.

Vuosittain valtion budjetissa on tietty tuntimäärä, joka jaetaan tuen piirissä olevien kesken. Kunnan rahoitusosuus ja opetuksen toteuttaminen vähintään vahvistettujen opetustuntien laajuudessa on edellytys valtionosuuden myöntämiselle.

Opetustuntikohtainen valtionosuus kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan opetustuntimäärään. Usein oppilaitokset antavat tätä enemmän opetusta, jolloin osa tunneista jää valtionrahoituksen ulkopuolelle.