Kunnallinen rahoitus

Kuntien ylläpitämät oppilaitokset toimivat niin sanotulla nettobudjetilla eli oppilaitoksille määritellään toimintakate. Valtionosuudet ohjautuvat oppilaitoksille kunnan/kaupunginvaltuuston budjettiraamin kautta.

Kunta voi myöntää yksityisille oppilaitoksille toiminta-avustusta sekä tukea oppilaitosta monin tavoin tarjoamalla oppilaitoksen käyttöön muun muassa edulliset tai maksuttomat toimitilat.

Kunnan taloudellinen tuki on edellytys korkeatasoiselle opetukselle ja kohtuullisille oppilasmaksuille.