Asukaskohtainen valtionosuus 

Valtionosuus kuntien peruspalveluihin myönnetään kunnille. Valtionosuus myönnetään asukasmäärän ja asukasta kohden lasketun yksikköhinnan perusteella. 

Asukaskohtainen valtionosuus ei kanavoidu suoraan taiteen perusopetukseen, vaan se tulee kunnalle osana sosiaali- ja terveydenhoidon, esi- ja perusopetuksen, kirjastotoimen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen valtionosuutta.

Laki opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21.8.1998 § 8, kohta 5.