Arvonlisävero

Taiteen perusopetuksen oppilasmaksut ovat vapaita arvonlisäverosta. Kunnallisten oppilaitosten toiminta on pääosin arvonlisäverotuksen ulkopuolella myös arvonlisäveron vähennysoikeuden kautta.

Valtionosuuksissa tätä pyritään kompensoimaan siten, että yksikköhinta on yksityisellä hieman korkeampi kuin julkisella puolella. On kuitenkin huomattava, että yksityiset oppilaitokset maksavat täyden arvonlisäveron materiaali- ja laitehankinnoistaan sekä hankkimistaan palveluista, kuten siivouksesta.