TAITEEN PERUSOPETUKSEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN LUOTSIT

 

Koulutushankkeen tarkoitus ja kohderyhmä


Taiteen perusopetusliitto järjestää Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta lukuvuoden 2017-2018 aikana. Koulutushankkeen tarkoituksena on tukea taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Hankkeen nimi on Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit (jäljempänä Luotsit-hanke) ja se järjestetään yhteistyössä kuuden taidealakohtaisen taiteen perusopetuksen taustaliiton kanssa.

Koulutustilojen ja etäyhteyden kapasiteetin riittävyyden vuoksi osallistumispaikkoja on yhteensä 200, joka on jaettu taidealakohtaisiin kiintiöihin: musiikki 79, tanssi 39, kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataiteet yhteensä 39, käsityö 19, sirkus ja teatteri yhteensä 16, sanataide 8.

Den svenskspråkiga webbsidan av projektet "Lotsarna för den nya läroplanen för den grundläggande konstundervisningen” finns här: http://www.artsedu.fi/fi/lotsar


Koulutukseen ilmoittautuminen

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakuluista vastaa koulutukseen osallistuja.

Koulutukseen ilmoittaudutaan tällä sivulla julkaistavalla verkkolomakkeella 15.8. klo 8:00 – 25.8.2017 klo 24:00. Osallistujapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautujamäärä ylittää taidealakohtaisen kiintiön, kussakin taidealassa rajoitetaan oppilaitoskohtaista osallistujamäärää yhteen. Lisäksi käytössä on taidealakohtainen jonotusjärjestelmä. Kunkin osallistujan ja osallistujan työyhteisön on mahdollista seurata luentoja etäyhteyden välityksellä.
Luotsit-hankkeen tavoitteena on saada luennoitsijoilta lupa luentojen tallentamiseen niin että osallistujat voivat nähdä ne myös tallenteena kahden viikon ajan seminaarin jälkeen.

Ilmoittautuminen koskee koko koulutushanketta. Ilmoittautumisen alkaessa tiedotetaan koulutuspäivien ajankohdat. Koulutuksiin voi osallistuja paikan päällä tai streamattujen luentojen osalta etäyhteyden välityksellä. Mikäli koulutuksen osallistuja on estynyt pääsemään paikalle, omasta oppilaitoksesta voi ilmoittaa seminaariin varahenkilön. Koulutuspäivien ohjelmassa on myös keskustelua ja ryhmätöitä. Suosittelemme etäosallistujia kokoamaan mahdollisuuksien mukaan omaan oppilaitokseen oman ryhmän, jonka kanssa voi keskustella seminaarin keskusteluosioiden ajan.

Kaikkien taiteenalojen osallistujat ilmoittautuvat samasta linkistä.

ILMOITTAUTUMISLINKKI ON TÄSSÄ ja se avautuu tiistina 15.8.2017 klo 8:00.

Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan myös Luotsit-hankkeen avausseminaariin tiistaina 12.9.2017  Helsingissä.

Lataa avausseminaarin ohjelma täältä.

Voit tutustua ilmoittautumislomakkeen kysymyksiin etukäteen täältä.

 

 

Koulutusten sisällöt ja aikataulu


Luotsit-hanke hanke sisältää kolme (3) taidealoille yhteistä koulutuspäivää, neljä (4) taidealakohtaista koulutuspäivää sekä paikallisen opetussuunnitelman työstämistä omassa oppilaitoksessa. Kaikki koulutuspäivät streamataan verkon välityksellä ja koulutukseen osallistujilla on oikeus käyttää etäyhteyslinkkiä omassa oppilaitoksessaan.

 

TAIDEALOILLE YHTEISET KOULUTUSPÄIVÄT (3)

1) 12.9.2017

pääkaupunkiseudulla

Teemat: Mitä opetussuunnitelma on? Opetussuunnitelmatyön perustana olevat arvot, taidekäsitys, oppimis- ja ihmiskäsitys, ops-prosessin vaiheet ja muutosprosessin hallinta.

2) 25.1.2018

pääkaupunkiseudulla

Teemat: Case-esittelyjä syksyn aikana alkaneesta opetussuunnitelman teosta ja muutoksiin orientoitumisesta, työyhteisökoulutusta, vertaistukea, kokemusten ja opetussuunnitelmaluonnosten jakamista.

3) 5.4.2018

Helsingissä - Valtakunnallisen taidekasvatuspäivän yhteydessä

Teemat: Kuuden (6) ops-prosessin esittelyt, opetussuunnitelma prosessin jatkuminen ja opsin jalkautuminen oppilaitoksen toimintaan, uskallus, rohkeus ja rajojen ylittäminen.

 

TAIDEALAKOHTAISET KOULUTUSPÄIVÄT (4)

Taidealakohtaisten koulutuspäivien ajankohdat sekä oman oppilaitoksen tekeminen -kehittämistehtävän löydät tämän taulukon alapuolelta.

1) syksy 2017

Teemat: Toimintakulttuuri ja oppilaitoksen vahvuuksien tunnistaminen, koulu suhteessa ympäristöön, opetussuunnitelmien paikalliset ominaispiirteet, työyhteisön innostaminen ja sitouttaminen ops-työhön ja opetuksen kehittämiseen yhdessä muun henkilöstön kanssa.
2) syksy 2017Teemat: Taidekäsitys, opintokokonaisuuksien laatiminen, osaamisalueet, sisältöjen ja tavoitteiden kuvaus opetussuunnitelmassa.
3) syksy/kevät 2017-2018Teemat: Monipuoliset opetusmenetelmät ja teknologia, Teeman 2 jatkamista tarvittaessa
4) kevät 2018Teemat: Oppimisen arviointi


TAIDEALAKOHTAISTEN KOULUTUSPÄIVIEN AJAT JA PAIKAT
Huom! Muista myös kaikille yhteiset hankkeen koulutuspäivät 12.9.2017, 25.12017 ja 5.4.2018 Helsingissä!

MUSIIKKI

28.–29.9.2017    Tampere
11.–12.1.2018    Lappeenranta

TANSSI

29.9.2017        Helsinki
9.11.2017        Oulu
8.-9.2.2018     Helsinki

KUVATAIDE, ARKKITEHTUURI JA MEDIATAITEET

3.–4.10.2017   Tampere
9.11.2017        Oulu
9.2.2018          Helsinki

KÄSITYÖ

6.10.2017       Hyvinkää
9.-10.11.2017 Tampere
15.12.2017     Tampere
9.2.2018         Tampere

TEATTERI JA SIRKUS

9.-10.11.2017 Oulu
9.-10.2.2018   Tampere

SANATAIDE

9.-10.11.2017 Vantaa
8.-9.2.2018    Vantaa

Pidätämme oikeuden ajankohtien ja paikkojen muutoksiin.

OMAN OPPILAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TEKO
Opetussuunnitelmaprosessi omassa työyhteisössä on Luotsit-hankkeen itsenäisesti suoritettava kehittämistehtävä. Opsia työstetään paikallisten olosuhteiden mukaan pienessä tai isommassa ryhmässä. Opsin valmistamista voi vaiheistaa Luotsit-hankkeen teemojen ja aikataulun mukaan.Lisätiedot

  • Yhteyshenkilö: Hankevastaava / toiminnanjohtaja Anu Hietala anu.hietala@artsedu.fi puh. 045-3107702
  • Hankkeen taidealakohtaisten koulutuspäivien koordinoijat:
    Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.