TAITEEN PERUSOPETUKSEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN LUOTSIT

 

Koulutushankkeen tarkoitus ja kohderyhmä


Taiteen perusopetusliitto järjestää Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta lukuvuoden 2017-2018 aikana. Koulutushankkeen tarkoituksena on tukea taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Hankkeen nimi on Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit (jäljempänä Luotsit-hanke) ja se järjestetään yhteistyössä kuuden taidealakohtaisen taiteen perusopetuksen taustaliiton kanssa.

Den svenskspråkiga webbsidan av projektet "Lotsarna för den nya läroplanen för den grundläggande konstundervisningen” finns här: http://www.artsedu.fi/fi/lotsar


Koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutus on pitkäkestoinen kokonaisuus, johon on ilmoittauduttu kerralla tällä sivulla julkaistulla verkkolomakkeella 15.–25.8.2017. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen luotsit@artsedu.fi.

Ilmoittauduneen osallistujan ja osallistujan työyhteisön on mahdollista seurata luentoja etäyhteyden välityksellä.

Lisäksi kuhunkin erilliseen koulutuspäivään ilmoittaudutaan verkkolomakkeella erikseen. Ks. parhaillaan olevien ilmoittautumisten ohjelmat ja ilmoittautumisajat sivun alareunan aikataululistasta.

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakuluista vastaa koulutukseen osallistuja.

Mikäli koulutuksen osallistuja on estynyt pääsemään paikalle, omasta oppilaitoksesta voi ilmoittaa seminaariin varahenkilön. Koulutuspäivien ohjelmassa on myös keskustelua ja ryhmätöitä. Suosittelemme etäosallistujia kokoamaan mahdollisuuksien mukaan omaan oppilaitokseen oman ryhmän, jonka kanssa voi keskustella seminaarin keskusteluosioiden ajan.

Lataa AVAUSSEMINAARIN OHJELMA täältä.

 

Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä.

Paikallisen ops-työn avuksi ladattavat ops-perusteet word-dokumenttina voi ladata täältä.

 

Koulutusten sisällöt ja aikataulu

Alla on koulutushankkeen aikataulurunko. Yksittäisistä koulutuspäivistä ja etäosallistumisesta saa tarkempia tietoja suljetulta blogisivulta, joka on tarkoitettu koulutukseen ilmoittautuneille ja hyväksytyille. Blogisivun suora osoite on lähetetty osallistujille sähköpostitse avausseminaarin osallistujakirjeessä. Jos osallistujakirje on hukkunut, ota yhteyttä luotsit@artsedu.fi -osoitteen välityksellä.

Luotsit-hanke hanke sisältää kolme (3) taidealoille yhteistä koulutuspäivää, neljä (4) taidealakohtaista koulutuspäivää sekä paikallisen opetussuunnitelman työstämistä omassa oppilaitoksessa. Kaikki koulutuspäivät streamataan verkon välityksellä ja koulutukseen osallistujilla on oikeus käyttää etäyhteyslinkkiä omassa oppilaitoksessaan.

 

TAIDEALOILLE YHTEISET KOULUTUSPÄIVÄT (3)

1) 12.9.2017

pääkaupunkiseudulla

Teemat: Mitä opetussuunnitelma on? Opetussuunnitelmatyön perustana olevat arvot, taidekäsitys, oppimis- ja ihmiskäsitys, ops-prosessin vaiheet ja muutosprosessin hallinta.

2) 25.1.2018

Malmitalolla sekä TPO-liiton toimitiloissa Sandelsinkadulla Töölössä

Teemat: Toimintakulttuurin kehittäminen, muutosjohtaminen, opintokokonaisuustyöpajat
Tiedote Luotsit-hankkeen kiintiön jäsenille
Tiedote jonottajille
Ohjelma
Ilmoittautumislinkki kiintiön jäsenille
Ilmoittautumislinkki jonottajille

3) 5.4.2018

Helsingissä - Valtakunnallisen taidekasvatuspäivän yhteydessä

Teemat: Viiden (5) ops:in esittelyt, opetussuunnitelma prosessin jatkuminen ja opsin jalkautuminen oppilaitoksen toimintaan, uskallus, rohkeus ja rajojen ylittäminen.
Taidekasvatuspäivän / Luotsit-päätösseminaarin ohjelma 5.4.

Samalla lomakkeella voi halutessaan ilmoittautua avoimeen Tutkimus ja taidekasvatus -keskustelutilaisuuteen, jonka SML järjestää.

SML:n kevätpäivän / Tutkimus ja taidekasvatus -keskustelutilaisuuden ohjelma 6.4.

ILMOITTAUTUMINEN 5.-6.4.

 

TAIDEALAKOHTAISET KOULUTUSPÄIVÄT (4)

Taidealakohtaisten koulutuspäivien ajankohdat sekä oman oppilaitoksen tekeminen -kehittämistehtävän löydät tämän taulukon alapuolelta.

1) syksy 2017

Teemat: Toimintakulttuuri ja oppilaitoksen vahvuuksien tunnistaminen, koulu suhteessa ympäristöön, opetussuunnitelmien paikalliset ominaispiirteet, työyhteisön innostaminen ja sitouttaminen ops-työhön ja opetuksen kehittämiseen yhdessä muun henkilöstön kanssa.
2) syksy 2017Teemat: Taidekäsitys, opintokokonaisuuksien laatiminen, osaamisalueet, sisältöjen ja tavoitteiden kuvaus opetussuunnitelmassa.
3) syksy/kevät 2017-2018Teemat: Monipuoliset opetusmenetelmät ja teknologia, Teeman 2 jatkamista tarvittaessa
4) kevät 2018Teemat: Oppimisen arviointi


TAIDEALAKOHTAISTEN KOULUTUSPÄIVIEN AJAT JA PAIKAT
Huom! Muista myös kaikille yhteiset hankkeen koulutuspäivät 12.9.2017, 25.12017 ja 5.4.2018 Helsingissä!

MUSIIKKI

28.–29.9.2017    Tampere | Imoittautumislinkki | Ohjelma
11.–12.1.2018    Lappeenranta | Ohjelma | Verkkoilmoittautuminen on päättynyt. Jälki-ilmoittautumiset sähköpostitse: luotsit@artsedu.fi. Kahvitarjoilujen vuoksi ennakkoilmoittautuminen on pakollista.

TANSSI

29.9.2017        Helsinki | Ilmoittautumislinkki on lähetetty Luotsit-hankkeeseen ilmoittautuneille sähköpostitse. | Ohjelma

9.11.2017        Oulu | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote (sisältää ilmoittautumislinkin) Ilmoittaudu 1.11. mennessä!

8.-9.2.2018     Helsinki | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote ja -linkki | Jonottajien ilmoittautumistiedote ja -linkki | Ilmoittaudu 31.1. mennessä!

KUVATAIDE, ARKKITEHTUURI JA MEDIATAITEET

3.–4.10.2017   Tampere | Ohjelma | Ilmoittautumislinkki koko Luotsit-koulutukseen ilmoittautuneille | Linkki jonotuspaikoille ilmoittautuville

9.11.2017        Oulu | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote (sisältää ilmoittautumislinkin) Ilmoittaudu 1.11. mennessä!

9.2.2018          Tampere | Ohjelma | Tiedote | Ilmoittaudu tästä linkistä 31.1. mennessä!

KÄSITYÖ

6.10.2017       Hyvinkää | Ohjelma | Ilmoittautumislinkki on lähetetty Luotsit-hankkeeseen ilmoittautuneille sähköpostitse.


9.11.2017       Tampere | Ohjelma | Tiedote osallistujakiintiöön kuuluville | Tiedote "jonotuspaikalle" ilmoittautuville Ilmoittaudu 1.11. mennessä!

15.12.2017     Tampere | Ohjelma | Tiedote osallistujakiintiöön kuuluville | Tiedote "jonotuspaikalle" ilmoittautuville Ilmoittaudu 7.12.2017 mennessä!

 
9.2.2018         Tampere | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote ja -linkki | Jonottajien ilmoittautumistiedote ja -linkki | Ilmoittaudu 31.1. mennessä!

TEATTERI JA SIRKUS

9.-10.11.2017 Oulu | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote (sisältää ilmoittautumislinkin) Ilmoittaudu 1.11. mennessä!

9.-10.2.2018   Tampere | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote ja -linkki | Ilmoittaudu 31.1. mennessä!

SANATAIDE

9.-10.11.2017 Vantaa | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote  | Tiedote "jonotuspaikalle" ilmoittautuvalleIlmoittaudu 1.11. mennessä!

8.-9.2.2018    Vantaa  | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote ja -linkki | Ilmoittaudu 31.1. mennessä!

Pidätämme oikeuden ajankohtien ja paikkojen sekä ohjelmien muutoksiin.


OMAN OPPILAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TEKO
Opetussuunnitelmaprosessi omassa työyhteisössä on Luotsit-hankkeen itsenäisesti suoritettava kehittämistehtävä. Opsia työstetään paikallisten olosuhteiden mukaan pienessä tai isommassa ryhmässä. Opsin valmistamista voi vaiheistaa Luotsit-hankkeen teemojen ja aikataulun mukaan.Lisätiedot

  • Yhteyshenkilö: Hankevastaava / vt. toiminnanjohtaja Eeva Kaisa Malin eevakaisa.malin@artsedu.fi puh. 045-3107702. Huom! Tähän puhelinnumeroon eivät välity tekstiviestit.
  • Hankkeen taidealakohtaisten koulutuspäivien koordinoijat:
    Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.