TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN LUOTSIT 2

 -UUDEN OPSIN MATKASSA

- ennakkotiedote, kesäkuu 2018

Taiteen perusopetusliitto on saanut Opetushallitukselta tukea lukuvuoden 2018-2019 kestävään valtakunnalliseen Taiteen perusopetuksen luotsit 2–hankkeeseen, johon osallistuminen on mahdollista kaikille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille. Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakuluista vastaa koulutukseen osallistuja.

Hankkeen sisältö

 • Koulutushankkeen tavoitteena on lisätä taiteen perusopetuksen opettajien ja rehtorien opetussuunnitelmaosaamista, arvioida elokuussa 2018 käyttöön otettavia paikallisia opetussuunnitelmia ja lisätä valmiuksia käyttää uudistettua opetussuunnitelmaa.
 • Koulutus sisältää kaksi (2) kaikkien taiteiden yhteistä koulutuspäivää, kolme (3) taidealakohtaista syventävää koulutuspäivää, kolme (3) itsenäisen työskentelyn jaksoa sekä yhden (1) webinaarin.
 • Itsenäisen työskentelyn materiaaleihin kuuluu sekä koulutusvideoita että kirjallisuutta. Taidealakohtaiset koulutuspäivät toteutuvat tiiviissä yhteistyössä taiteen perusopetuksen taidealakohtaisten liittojen kanssa.

Kohderyhmä

 • Koulutus on avoin kaikille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille.
 • Koulutukseen mahtuu 300 henkilöä. Ensisijaisena valintaperusteena on saada mukaan oppilaitoksen opetussuunnitelmatyöstä vastanneet henkilöt. Max 2/oppilaitos.
 • Kukin koulutettava osallistuu siis yhteensä viiteen (5) lähiopetuspäivään vuoden aikana ja työskentelee kolmella itsenäisen työskentelyn jaksolla.
 • Koulutustilaisuuden striimataan verkon välityksellä, joten koulutuspäiviin on mahdollisuus osallistua etäyhteyden välityksellä.

Osallistujien määrä taidealoittain

 • Taidealakohtaiset osallistujamäärät perustuvat valtakunnallisiin oppilas- ja opetussuunnitelmien määriin. Laskennassa on käytetty hyväksi Aluehallintoviraston tilastoa v. 2002, ja lisäksi pyöristetty määriä alaspäin sanataiteen hyväksi. Taidealoista eniten on pyöristetty alaspäin musiikin osuutta.
 • Näin on päädytty seuraavaan taidealakohtaiseen paikkajakoon: Kuvataide, arkkitehtuuri ja audiovisuaaliset taiteet 70, Käsityö 40, Musiikki 100, Sanataide 10, Sirkus ja teatteri 30, Tanssi 50. Yhteensä 300.

Koulutuksen rakenne, sisältö ja alustavaa aikataulua

1. Yhteinen lähiopetuspäivä 2.11.2018 Kulttuurikeskus Sandels, os. Topeliuksenkatu 2 Helsinki
Teemat: OPSin jalkautuminen toimintakulttuuriin, muutoksesta viestiminen

 

2. Taidealakohtainen lähiopetuspäivä/ tammikuu 2019 (taidealakohtaiset päivämäärät julkaistaan ennen ilmoittautumisen alkamista elo-syyskuussa) Järjestetään 3 seminaaria, joista osallistuja valitsee yhden. Vaihtoehtoiset seminaarit: 1) Musiikki 2) Kuvataide*, sanataide, käsityö 3) Teatteri, sirkus, tanssi                                  

Teemat: Oppilaslähtöisen pedagogiikan ja oppimisen arvioinnin kehittäminen; "haastavien oppilaiden kohtaaminen”, yhdenvertainen pedagoginen saavutettavuus ja ryhmäopetuksen dynamiikka.                                                              Arvioinnin asiantuntija, pohjustus itsenäisen työskentelyn osioon (Välitehtävä 1)

 

3. Itsenäisen työskentelyn välitehtävä

Oppimisen arvioinnin välitehtävä: videoluennot (professori Päivi Atjonen) sekä “Arviointia toteuttamassa” -kirja (Kauppinen, Vitikka) sekä oman opetuksen reflektoinnin kirjallinen tehtävä.

 

4. Taidealakohtainen lähiopetuspäivä/ huhtikuu 2019

Taidealakohtainen lähiopetuspäivä musiikin laajalle ja yleiselle oppimäärälle sekä webinaarit muiden taiteiden edustajille

Teemat: Oppimisen arvioinnin välitehtävän purku (vertaiskouluttajat) ja monipuoliset opetusmenetelmät (professori Leena Krokfors), Helsingin yliopisto

Monipuolisten opetusmenetelmien välitehtävän anto (Välitehtävä 2)

 

5. Itsenäisen työskentelyn välitehtävä

Monipuolisten ja innovatiivisten opetusmenetelmien välitehtävä: osallistujat etsivät materiaalia ja tietoa kiinnostavista omaan opetukseen liittyvistä opetusmenetelmistä ja kirjaavat hyväksi todettuja menetelmiä taidealakohtaiseen verkkotyökalupakkiin. Osallistujat valitsevat yhden itselleen uuden menetelmän kokeiltavaksi.

 

6. Taidealakohtainen lähiopetuspäivä/syyskuu 2019 (järjestetään 3 seminaaria, joista osallistuja valitsee yhden) Vaihtoehtoiset seminaarit: 1) Musiikki 2) Kuvataide*, sanataide, käsityö 3) Teatteri, sirkus, tanssi

Teemat: 1) Monipuolisten opetusmenetelmien välitehtävän purkaminen (vertaiskouluttajat): opetusmenetelmien ja -kokeilujen lyhyet esittelyt 2) Pedagogiikka ja luova prosessi (vieraileva taiteilija- tai muotoilijaluennoitsija)

 

7. Itsenäisen työskentelyn välitehtävä

Opetussuunnitelman jalkautumisen arvioinnin välitehtävä

Osallistujat arvioivat opetussuunnitelman toimivuutta, nostavat esille edelleen kehitettäviä opintokokonaisuuksia, kirjaavat ylös ongelmakohtia, oivalluksia ja mahdollisia tarpeita täydennyskoulutukselle

Tehtävä pohjustetaan videolla annettavalla tehtävänannolla (ops-kouluttaja Iida-Maria Peltomaa, Pro Edugo Oy)

 

 

8. Yhteinen lähiopetuspäivä, marraskuu 2018

Teema 1): Kehittyvä OPS – miten matka jatkuu?

Teema 2): Opetussuunnitelmauudistus oppilashallinnon näkökulmasta

Iida-Maria Peltomaan johdolla puretaan opetussuunnitelman jalkautumisen arvioinnin välitehtävä, tunnistetaan tulevaisuuden täydennyskoulutuksen tarpeita, luodaan pohjaa oppivien yhteisöjen kasvulle.
Luodaan pohjaa opetussuunnitelmasta viestinnälle.

Tarkastellaan opetussuunnitelman vaikutuksia oppilashallintoon yhdessä oppilashallinnon palvelutarjoajien kanssa (Oksidia Oy ja Visma Solutions Oy).

Ilmoittautumismenettely

 • Koulutukseen ilmoittaudutaan Webropol-alustan kautta. Käytössämme on taidealakohtainen jonotusjärjestelmä.
 • Ilmoittautuminen koulutukseen 24.9.-7.10.2018
 • Yhteyshenkilö: Hankevastaava 31.7.2018 asti / vt.toiminnanjohtaja Eeva Kaisa Malin puh. 045-3107702
 • 1.8.2018 alkaen toiminnanjohtaja Viivi Seirala puh. 045-3107702 (viivi.seirala (at) artsedu.fi)

 

 

KIITOS LUOTSIT 1-HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLE!

Luotsit-hanke oli tärkeä osa opetussuunnitelmien uudistamisprosessissa monille oppilaitoksille. Tästä voit lukea Luotsit-hankkeen vaikutuksista lisää.

 

Luotsit

 

TAITEEN PERUSOPETUKSEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN LUOTSIT

Koulutushankkeen tarkoitus ja kohderyhmä


Taiteen perusopetusliitto järjestää Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta lukuvuoden 2017-2018 aikana. Koulutushankkeen tarkoituksena on tukea taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Hankkeen nimi on Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit (jäljempänä Luotsit-hanke) ja se järjestetään yhteistyössä kuuden taidealakohtaisen taiteen perusopetuksen taustaliiton kanssa.

Den svenskspråkiga webbsidan av projektet "Lotsarna för den nya läroplanen för den grundläggande konstundervisningen” finns här: http://www.artsedu.fi/fi/lotsar


Koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutus on pitkäkestoinen kokonaisuus, johon on ilmoittauduttu kerralla tällä sivulla julkaistulla verkkolomakkeella 15.–25.8.2017. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen luotsit@artsedu.fi.

Ilmoittauduneen osallistujan ja osallistujan työyhteisön on mahdollista seurata luentoja etäyhteyden välityksellä.

Lisäksi kuhunkin erilliseen koulutuspäivään ilmoittaudutaan verkkolomakkeella erikseen. Ks. parhaillaan olevien ilmoittautumisten ohjelmat ja ilmoittautumisajat sivun alareunan aikataululistasta.

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakuluista vastaa koulutukseen osallistuja.

Mikäli koulutuksen osallistuja on estynyt pääsemään paikalle, omasta oppilaitoksesta voi ilmoittaa seminaariin varahenkilön. Koulutuspäivien ohjelmassa on myös keskustelua ja ryhmätöitä. Suosittelemme etäosallistujia kokoamaan mahdollisuuksien mukaan omaan oppilaitokseen oman ryhmän, jonka kanssa voi keskustella seminaarin keskusteluosioiden ajan.

Lataa AVAUSSEMINAARIN OHJELMA täältä.

 

Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä.

Paikallisen ops-työn avuksi ladattavat ops-perusteet word-dokumenttina voi ladata täältä.

 

Koulutusten sisällöt ja aikataulu

Alla on koulutushankkeen aikataulurunko. Yksittäisistä koulutuspäivistä ja etäosallistumisesta saa tarkempia tietoja suljetulta blogisivulta, joka on tarkoitettu koulutukseen ilmoittautuneille ja hyväksytyille. Blogisivun suora osoite on lähetetty osallistujille sähköpostitse avausseminaarin osallistujakirjeessä. Jos osallistujakirje on hukkunut, ota yhteyttä luotsit@artsedu.fi -osoitteen välityksellä.

Luotsit-hanke hanke sisältää kolme (3) taidealoille yhteistä koulutuspäivää, neljä (4) taidealakohtaista koulutuspäivää sekä paikallisen opetussuunnitelman työstämistä omassa oppilaitoksessa. Kaikki koulutuspäivät streamataan verkon välityksellä ja koulutukseen osallistujilla on oikeus käyttää etäyhteyslinkkiä omassa oppilaitoksessaan.

 

TAIDEALOILLE YHTEISET KOULUTUSPÄIVÄT (3)

1) 12.9.2017

pääkaupunkiseudulla

Teemat: Mitä opetussuunnitelma on? Opetussuunnitelmatyön perustana olevat arvot, taidekäsitys, oppimis- ja ihmiskäsitys, ops-prosessin vaiheet ja muutosprosessin hallinta.

2) 25.1.2018

Malmitalolla sekä TPO-liiton toimitiloissa Sandelsinkadulla Töölössä

Teemat: Toimintakulttuurin kehittäminen, muutosjohtaminen, opintokokonaisuustyöpajat
Tiedote Luotsit-hankkeen kiintiön jäsenille
Tiedote jonottajille
Ohjelma
Ilmoittautumislinkki kiintiön jäsenille
Ilmoittautumislinkki jonottajille

3) 5.4.2018

Helsingissä - Valtakunnallisen taidekasvatuspäivän yhteydessä

Teemat: Viiden (5) ops:in esittelyt, opetussuunnitelma prosessin jatkuminen ja opsin jalkautuminen oppilaitoksen toimintaan, uskallus, rohkeus ja rajojen ylittäminen.
Taidekasvatuspäivän / Luotsit-päätösseminaarin ohjelma 5.4.

Samalla lomakkeella voi halutessaan ilmoittautua avoimeen Tutkimus ja taidekasvatus -keskustelutilaisuuteen, jonka SML järjestää.

SML:n kevätpäivän / Tutkimus ja taidekasvatus -keskustelutilaisuuden ohjelma 6.4.

ILMOITTAUTUMINEN 5.-6.4.

 

TAIDEALAKOHTAISET KOULUTUSPÄIVÄT (4)

Taidealakohtaisten koulutuspäivien ajankohdat sekä oman oppilaitoksen tekeminen -kehittämistehtävän löydät tämän taulukon alapuolelta.

1) syksy 2017

Teemat: Toimintakulttuuri ja oppilaitoksen vahvuuksien tunnistaminen, koulu suhteessa ympäristöön, opetussuunnitelmien paikalliset ominaispiirteet, työyhteisön innostaminen ja sitouttaminen ops-työhön ja opetuksen kehittämiseen yhdessä muun henkilöstön kanssa.
2) syksy 2017Teemat: Taidekäsitys, opintokokonaisuuksien laatiminen, osaamisalueet, sisältöjen ja tavoitteiden kuvaus opetussuunnitelmassa.
3) syksy/kevät 2017-2018Teemat: Monipuoliset opetusmenetelmät ja teknologia, Teeman 2 jatkamista tarvittaessa
4) kevät 2018Teemat: Oppimisen arviointi


TAIDEALAKOHTAISTEN KOULUTUSPÄIVIEN AJAT JA PAIKAT
Huom! Muista myös kaikille yhteiset hankkeen koulutuspäivät 12.9.2017, 25.12017 ja 5.4.2018 Helsingissä!

MUSIIKKI

28.–29.9.2017    Tampere | Imoittautumislinkki | Ohjelma
11.–12.1.2018    Lappeenranta | Ohjelma | Verkkoilmoittautuminen on päättynyt. Jälki-ilmoittautumiset sähköpostitse: luotsit@artsedu.fi. Kahvitarjoilujen vuoksi ennakkoilmoittautuminen on pakollista.

TANSSI

29.9.2017        Helsinki | Ilmoittautumislinkki on lähetetty Luotsit-hankkeeseen ilmoittautuneille sähköpostitse. | Ohjelma

9.11.2017        Oulu | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote (sisältää ilmoittautumislinkin) Ilmoittaudu 1.11. mennessä!

8.-9.2.2018     Helsinki | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote ja -linkki | Jonottajien ilmoittautumistiedote ja -linkki | Ilmoittaudu 31.1. mennessä!

KUVATAIDE, ARKKITEHTUURI JA MEDIATAITEET

3.–4.10.2017   Tampere | Ohjelma | Ilmoittautumislinkki koko Luotsit-koulutukseen ilmoittautuneille | Linkki jonotuspaikoille ilmoittautuville

9.11.2017        Oulu | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote (sisältää ilmoittautumislinkin) Ilmoittaudu 1.11. mennessä!

9.2.2018          Tampere | Ohjelma | Tiedote | Ilmoittaudu tästä linkistä 31.1. mennessä!

KÄSITYÖ

6.10.2017       Hyvinkää | Ohjelma | Ilmoittautumislinkki on lähetetty Luotsit-hankkeeseen ilmoittautuneille sähköpostitse.


9.11.2017       Tampere | Ohjelma | Tiedote osallistujakiintiöön kuuluville | Tiedote "jonotuspaikalle" ilmoittautuville Ilmoittaudu 1.11. mennessä!

15.12.2017     Tampere | Ohjelma | Tiedote osallistujakiintiöön kuuluville | Tiedote "jonotuspaikalle" ilmoittautuville Ilmoittaudu 7.12.2017 mennessä!

 
9.2.2018         Tampere | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote ja -linkki | Jonottajien ilmoittautumistiedote ja -linkki | Ilmoittaudu 31.1. mennessä!

TEATTERI JA SIRKUS

9.-10.11.2017 Oulu | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote (sisältää ilmoittautumislinkin) Ilmoittaudu 1.11. mennessä!

9.-10.2.2018   Tampere | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote ja -linkki | Ilmoittaudu 31.1. mennessä!

SANATAIDE

9.-10.11.2017 Vantaa | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote  | Tiedote "jonotuspaikalle" ilmoittautuvalleIlmoittaudu 1.11. mennessä!

8.-9.2.2018    Vantaa  | Ohjelma | Ilmoittautumistiedote ja -linkki | Ilmoittaudu 31.1. mennessä!

Pidätämme oikeuden ajankohtien ja paikkojen sekä ohjelmien muutoksiin.


OMAN OPPILAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TEKO
Opetussuunnitelmaprosessi omassa työyhteisössä on Luotsit-hankkeen itsenäisesti suoritettava kehittämistehtävä. Opsia työstetään paikallisten olosuhteiden mukaan pienessä tai isommassa ryhmässä. Opsin valmistamista voi vaiheistaa Luotsit-hankkeen teemojen ja aikataulun mukaan.Lisätiedot

 • Yhteyshenkilö: Hankevastaava / toiminnanjohtaja Viivi Seirala viivi.seirala@artsedu.fi puh. 045-3107702.
 • Hankkeen taidealakohtaisten koulutuspäivien koordinoijat:
  Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.