Koulutus ja osaaminen

Taiteen perusopetusliiton tavoitteena on kehittää taiteen perusopetuksen laatua, pedagogiikkaa sekä itsearviointia.  Liiton järjestämien koulutustilaisuuksien tavoitteena on asiantuntemuksen jakaminen ja eri taiteenalojen välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen eri taiteenalojen oppilaitosten välillä edistää kestävän kehityksen periaatteita taidekasvatuksessa.

Liiton tavoitteena on edistää myös paikallisten ja alueellisten TPO-oppilaitosten verkottumista ja yhteistyötä. Kehitetään yhteyksiä alueellisten toimijoiden ja liiton hallituksen välillä, kerätään tietoa yhteistyöhankkeista ja hyvistä toimintamalleista sekä kannustetaan eri taiteenalojen oppilaitoksia yhteisten tapahtumien järjestämiseen ja tiedotustoimintaan. 

Osaamisen kehittämisen pääalueet:

  • Taiteen perusopetuksen oppilaitosten laadun ja itsearvioinnin kehittäminen
  • Pedagoginen kehittäminen
  • Rehtorien ja opettajien osaamisen vahvistaminen
  • Viestinnän ja opetuksen tukiprosessien kehittäminen
  • Taideoppilaitosten hallinnon kehittäminen

Taiteen perusopetuksen yhteistyöseminaari Mikkelissä 23.-24.1.2014 - Ohjelma ilmestyy lokakuussa 2013!

Taiteen perusopetuksen yhteistyöseminaari Jyväskylässä 4.-5.10.2012

Alueelliset koulutuspäivät Taiteen perusopetuksen itsearviointimalli Virvatulen käyttöönottoon