Koulutus ja osaaminen

Taiteen perusopetusliiton tavoitteena on kehittää taiteen perusopetuksen laatua, pedagogiikkaa sekä itsearviointia.  Liiton järjestämien koulutustilaisuuksien tavoitteena on asiantuntemuksen jakaminen ja eri taiteenalojen välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen eri taiteenalojen oppilaitosten välillä edistää kestävän kehityksen periaatteita taidekasvatuksessa.

Liiton tavoitteena on edistää myös paikallisten ja alueellisten TPO-oppilaitosten verkottumista ja yhteistyötä. Kehitetään yhteyksiä alueellisten toimijoiden ja liiton hallituksen välillä, kerätään tietoa yhteistyöhankkeista ja hyvistä toimintamalleista sekä kannustetaan eri taiteenalojen oppilaitoksia yhteisten tapahtumien järjestämiseen ja tiedotustoimintaan. 

Osaamisen kehittämisen pääalueet:

  • Taiteen perusopetuksen oppilaitosten laadun ja itsearvioinnin kehittäminen
  • Pedagoginen kehittäminen
  • Rehtorien ja opettajien osaamisen vahvistaminen
  • Viestinnän ja opetuksen tukiprosessien kehittäminen
  • Taideoppilaitosten hallinnon kehittäminen

 

Muiden tahojen järjestämää koulutusta:

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmapäivä perjantaina 21.9.2018

Opetushallitus järjestää maksuttoman taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmapäivän perjantaina 21.9.2018 Opetushallituksessa, Hakaniemenranta 6, Helsinki.

Opetussuunnitelmapäivän tavoitteena on käydä sekä yhteistä että taiteenalakohtaista keskustelua uusien opetussuunnitelmien toimeenpanon tilanteesta ja tehdyistä paikallisista ratkaisuista. Osallistujat voivat ilmoittautumisen yhteydessä esittää etukäteen heitä askarruttavia ops-uudistukseen liittyviä kysymyksiä, joista voidaan käydä tilaisuudessa yhteistä keskustelua.

Opetushallitus julkaisee opetussuunnitelmapäivän ohjelman ja ilmoittautumisohjeen Opetushallituksen verkkosivuilla elokuun lopulla.

Tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta. Muista kuluista osanottajat vastaavat itse.

Metropolia: Johtosävelet – alueellisen koulutusyhteistyön rakentaminen

Haluatko kehittää oppilaitoksestasi innostavan ja verkostoituneen aluetoimijan? Onko toiminta-alueellasi hyödyntämätöntä yhteistyöpotentiaalia? Miten saat erilaiset mahdollisuudet koottua elinvoimaiseksi ekosysteemiksi? Kuinka rakennat henkilökunnan kanssa elinvoimaisen ja uudistuvan toimintakulttuurin? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Opetushallituksen rahoittama Johtosävelet-täydennyskoulutus.

Koulutus tarjoaa tietotaitoa ja keinoja organisaatiorajat ylittävän kehittämistyön johtamiseen ja toteuttamiseen uusien opetussuunnitelmien näkökulmasta.

Johtosävelet-koulutus on suunnattu perusopetuksen, taiteen perusopetuksen ja lukioiden sekä ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten johdolle, tiimien vetäjille ja muulle henkilöstölle.

 

Jyväskylän yliopisto, Koulutusjohtamisen instituutti: Koulutusjohtamisen yliopistollinen koulutuskokonaisuus 15 op  

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja sivistyskuntien johtotehtävissä toimiville monimuotoinen, ajankohtainen ja tulevaan suuntautuva johtajuuskoulutus.

Osaamisen jakamista verkossa, kasvokkain ja pienryhmissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.jyu.fi/KJI

Koulutus on osallistujille maksuton