Kom med och bygg upp konstkalendern!

Projektet Barns och ungas konstkalender Finland 100 är en del av programmet för det officiella jubileumsåret för Finlands självständighet.

Webbtjänsten konstkalender.fi/suomikalenteri.fi öppnas den 1.1.2017! Kom med och bygg upp konstkalendern eller erbjud dina egna videofilmer till kalendern. De kan anknyta till exempel till Finlands historia eller fest- och flaggdagar.

Vi hoppas på mångkonstnärliga kortfilmer som för fram barn och ungas synvinkel på vad det innebär att vara finländare samt på det 100-åriga Finlands historia. Kalendern samlar konstnärliga inlägg som belyser den finländska kulturens betydelse för unga – och också hur den kunde se ut exempelvis om 50 år då Finland fyller 150 år. 

Videofilmerna kan vara gjorda tidigare eller vara helt nya och man kan bjuda ut dem till konstkalendern under hela jubileumsåret! Videofilmer som skickats av läroinrättningar som ger grundläggande konstundervisning eller barnkulturcentren publicerar vi i taidekalenteri-youtube-kanalen och länkar dem till konstkalender.fi.

Vi hoppas att projektet inspirerar också övriga barn och unga och även skolgrupper till att göra sina egna videofilmer. Till konstkalendern kan också skickas en länk eller hashtag till videofilmer som producerats i skolor, hemma och på nätet, t.ex. i youtube. I kalendern samlas uppgifter om och länkar till videofilmer som gjorts runtom i Finland.

Anmäl dig genom ett fritt formulerat e-postmeddelande så kontaktar vi dig: Info@artsedu.fi

Läs mer om projektet Barns och ungas konstkalender Finland 100

http://suomifinland100.fi/tulossa-lasten-ja-nuorten-taidevuosi/

www.artsedu.fi/fi/konstkalender

 

Bilagor för publiceringstillstånd och upphovsrättsuppgifter:

För att kunna visa och publicera videofilmer i Suomikalenteri.fi-tjänsten och i evenemangen under jubileumsåret Finland 100 utarbetar videoproducenterna (läroanstalterna / centra för barnkultur) samt utgivaren (TPO-förbundet) avtal i enlighet med lagar om upphovsrätt samt personuppgiftslagen. Avtal ingås med upphovsmännen till videofilmerna, med dem som skapat verken som ingår i dem samt med artisterna. Avtalen och tillstånden för personer under 18 år undertecknas av målsmännen.

Avtalsmodellerna som TPO-förbundet utarbetat (kan laddas ned längre ned på sidan) är fritt tillgängliga. I dem har också noterats förevisningen av videofilmerna i lokala evenemang och publikationer efter att videon publicerats på Suomikalenteri.fi.

Publiceringstillstånden kan göras som tillsvidaretillstånd och som tidsbegränsade tillstånd. Observera att TPO-förbundet endast kan ingå tidsbegränsade tillstånd (2-5 år) i det fall videofilmen innehåller musik som berörs av Teosto-ersättningar.

Syftet med avtals- och tillståndsblanketterna nedan är att underlätta insamlingen av tillstånden. Vi ber dig också fylla i förteckningen över upphovsrättsinnehavarna av och artisterna i videon. Förteckningen används till att göra för- och sluttexterna samt som en kontrollista vid insamlingen av tillstånden.

Obs! Filen som du laddar ned ska öppnas i ett nytt fönster. Om filen inte syns, kan den finnas i datorns mapp ”nedladdade filer” eller ”nedladdningar”. Kontakta TPO-förbundet om du inte kan öppna filerna!

Förteckning över innehavare av upphovsrätter och artister (docx)

Förteckning över innehavare av upphovsrätter och artister (pdf)

 

Publiceringstillstånd för videons upphovsmän (docx)

Publiceringstillstånd för videons upphovsmän (pdf)

 

Publiceringstillstånd för upphovsmännen av verk som ingår i videofilmen (docx)

Publiceringstillstånd för upphovsmännen av verk som ingår i videofilmen (pdf)

 

Publiceringstillstånd för artister (docx)

Publiceringstillstånd för artister (pdf)


Tidsbundet publiceringstillstånd för videons upphovsmän (docx)

Tidsbundet publiceringstillstånd för videons upphovsmän (pdf)


Tidsbundet publiceringstillstånd för upphovsmännen av verk som ingår i videofilmen (docx)

Tidsbundet publiceringstillstånd för upphovsmännen av verk som ingår i videofilmen (pdf)

 

Tidsbundet publiceringstillstånd för artister (docx)

Tidsbundet publiceringstillstånd för artister (pdf)

 

En ekonomibilaga finns också att laddas ned. TPO-förbundet har skickat information om bilagan per e-post till deltagarna.

Ekonomibilaga (docx)

Ekonomibilaga (pdf)

Tilläggsuppgifter:

Anu Hietala
Tfn: 045 3107 702
anu.hietala@artsedu.fi