Mediatiedote_Valtakunnallinen Taidekasvatuspäivä 18.4.2013 Tampereella  - Lataa kuvia täältä!

Miksi taide edistää hyvinvointia ja onnellisuutta?
Miten varmistetaan lasten ja nuorten osallisuus yhteiskunnassa ja taiteessa?

Näitä asioita pohditaan yli 180 osallistujan voimin valtakunnallisessa Taidekasvatuspäivässä Tampereella Sorin Sirkuksessa 18.4.2013

Taiteen perusopetus on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarinoista eikä vastaavaa koulutusmuotoa ole muualla. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta silti oppilaiden määrä on kasvanut 1990-luvun alkupuolelta saakka ollen nyt n. 135 000 lasta ja nuorta. Taiteen perusopetukseen osallistuu viikoittain n. 20 % maamme peruskouluikäisistä.

Kulttuuripalveluiden osuus kuntien budjeteissa on vain 1-4 %, josta vain pieni osa kohdistuu taidekasvatuksen tukemiseen. Yhteiskunnan kannattavimmat sijoitukset tehdään lapsiin ja nuoriin. Myös taloudellisesti tiukkoina aikoina yhä useamman  lapsen ja nuoren tulisi päästä pitkäjänteisen ja korkeatasoisen taideopetukseen piiriin.

Unescon vuonna 2010 hyväksymän Soulin agendan mukaan laadukas ja korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa kautta maailman tulisi ottaa huomioon taidekasvatuksen voima sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisemisessä. Tampereella järjestettävän Taidekasvatuspäivän motto onkin ”Taidekasvatus rakentaa yhteiskuntaa!”

Seminaarin puhujina ovat mm. kirjailija Kirsi Kunnas,  Queensin yliopiston professori Larry O’Farrell, tutkimusprofessori Antti Hautamäki, Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg, Euroopan musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja Helena Maffli, opetus- ja kulttuuriministeriön taideosaston johtaja Hannele Lehto ja sirkustirehtööri Taina Kopra.

Taidekasvatuspäivän avaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö ja taide-esityksistä vastaavat tamperelaisten taideoppilaitosten oppilaat!

Tapahtuman järjestää Taiteen perusopetusliitto TPO ry yhteistyössä Näpsä-käsityökoulun,  Pirkanmaan musiikkiopiston,  Sara Hildén -akatemian, Sorin Sirkuksen, Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteffin sekä Tampereen seudun työväenopiston Lasten ja nuorten sanataidekoulun kanssa.

Taidekasvatuspäivä
Torstai 18.4.2013 kello 10.00 – 17.00 Sorin Sirkuksessa

Katso seminaarin ohjelma ja lataa lehdistökuvat verkkosivuiltamme: http://www.artsedu.fi/fi/etusivu/taidekasvatuspaiva_1842013_tampereella
Seoulin Agenda (UNESCO 2010):
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/arts-education/official-texts/development-goals/

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:  

Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtaja Anu Hietala, puh 045 310 7702 , anu.hietala@artsedu.fi ja 

Sorin Sirkuksen tiedottaja Kaisa Tienvieri, Sorin Sirkus, puh 044-345 3738, kaisa.tienvieri@sorinsirkus.fi

 

Henkilöt vasemmalta: Aleksi Keronen, Pirkanmaan musiikkiopisto;  Kristiina Korhonen, Tampereen Balettiopisto;   Helmiina Kauhanen, Sara Hildén –akatemia;  Aada Keronen, Pirkanmaan musiikkiopisto;  Viivi Savolainen, Sorin Sirkus;  Elias Rislakki, Näpsä-käsityökoulu. Kuva: Sara Hildén –akatemian 9.vsk valokuvausryhmä