Tervetuloa mukaan Taidekasvatustalkoisiin!

Vuoden 2018 Taidekasvatusteko valitaan jälleen joulukuussa, joten vielä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen ja päästä ehdolle kunnianmaininnan saajaksi.

Osallistu täällä 26.11.2018 mennessä.

Vuoden Taidekasvatusteon valitsee tänä vuonna Raija Vahasalo.

Vuoden Taidekasvatusteko on osa Taidekasvatustalkoot-hanketta, joka pyrkii edistämään tasa-arvoa ja lisäämään taidekasvatuksen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä taidekasvatuksen hyvinvointivaikutuksia yksilöille ja yhteisöille.

Hanke myös kokoaa ja tuo esiin TPO-oppilaitoksissa jo tehtävää hienoa työtä ja hyviä käytänteitä.

Sekä Taidekasvatustalkoot että erityisesti Vuoden Taidekasvatusteko ovat hyviä mahdollisuuksia muistuttaa siitä, kuinka paljon eri TPO-oppilaitoksissa tehdään työtä, joka tuo taiteen kaikkien saataville. Viime vuoden Taidekasvatusteko-kunniamaininnan sai Floora-hanke ja se oli asia, joka ylitti uutiskynnyksen myös valtamediassa.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja haasteen vastaanottamisesta: http://www.taidekasvatustalkoot.fi/

 

OPPILAITOKSET VOIVAT OTTAA HAASTEEN VASTAAN TOTEUTTAMALLA YHDEN TAI USEAMMAN SEURAAVISTA HAASTEISTA:

 

1) Prosenttihaaste

• Prosenttihaasteessa oppilaitos sitoutuu käyttämään 1% oppilaitoksen kokonaiskuluista sosiaalisin perustein tarjottavaan taidekasvatukseen.

 

2) Taidekasvatus kuuluu kaikille -haaste

• Taidekasvatus kuuluu kaikille -haasteessa oppilaitos sitoutuu lisäämään vapaaoppilaspaikkojen määrää.

 

3) Uudet avaukset -haaste

• Uudet avaukset -haasteessa avataan uusi yhteistyömalli esim. koulun, päiväkodin, sairaalan tai palvelukeskuksen kanssa.

 

4) Hyvät ideat kiertoon -haaste

• Hyvät ideat kiertoon -haasteessa oppilaitos kertoo jo toteutuneesta tai parhaillaan käynnissä olevasta toiminnasta, joka edistää Taidekasvatustalkoiden tavoitteita.

 

Lisätietoja:

Mikko Kapanen

Tuottaja / tiedottaja

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry

mikko.kapanen@musicedu.fi

Puh. +358 45 7873 6268

www.musicedu.fi

 

 

 

Luotsit II -koulutus

Taiteen perusopetusliitto ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille vuoden mittaisen maksuttoman Luotsit II -koulutuksen uusien opetussuunnitelmien kanssa työskentelyn tueksi.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja rehtoreiden opetussuunnitelmaosaamista, arvioida elokuussa 2018 käyttöön otettuja paikallisia opetussuunnitelmia sekä lisätä valmiuksia käyttää uudistettua opetussuunnitelmaa. 

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää ja kolme itsenäisen työskentelyn jaksoa. Lähiopetukset järjestetään yksipäiväisinä. Ensimmäinen koulutuspäivä on 2.11.2018 Helsingissä.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. Kiitos ilmoittautuneille!

Lisätietoa koulutuksesta:

http://luotsithanke.blogspot.com/

 

Lots II -utbildningen  

Förbundet för grundläggande konstundervisning och dess medlemsorganisationer erbjuder läroanstalter med grundläggande konstundervisning en ettårig, avgiftsfri utbildning, Lots II, för stöd vid arbete med läroplanerna.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om läroplaner bland lärare och rektorer, utvärdera de lokala läroplanerna som tagits i bruk i augusti 2018 samt öka färdigheterna i att använda den förnyade läroplanen.

I utbildningen ingår fem närstudiedagar och tre perioder med självstudier. Närundervisningen ordnas som endagsseminarier. Den första utbildningsdagen är 2.11.2018 i Helsingfors.

Anmälningstiden har gått ut. Vi tackar alla som anmält sig!

http://luotsithanke.blogspot.com/

 

 

 

Opetushallituksen rahoittama uuden opetussuunnitelman Luotsit -hanke on saatu hyvin tuloksin päätökseen.

Luotsit-hanke on päättynyt. Tästä esitteestä voit lukea Luotsit-hankkeesta enemmän. Taiteen perusopetusliitto on saanut rahoituksen myös Luotsit 2- jatkohankkeelle.

 

Viivi Seiralasta Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtaja

Viivi Seirala

YTM, kulturproducent YH Viivi Seirala on valittu Taiteen perusopetusliiton TPO:n toiminnanjohtajaksi 1.8.2018 alkaen.   

Taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia on 85 % Suomen kunnissa, yhteensä lähes 400 oppilaitoksessa opiskelee 126 000 lasta ja nuorta. Taiteen perusopetus on laadukasta ja pitkäjänteistä opetussuunnitelmiin pohjautuvaa taidekasvatusta ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Se on koulun ulkopuolista yhdeksän eri taidealan opiskelua, joka tavoittaa 12% pääasiallisesta kohderyhmästä eli 2–19-vuotiaista lapsista ja nuorista. 

Viivi Seiralalla on pitkä työkokemus taide- ja kulttuurihallinnon alalta. Hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä mm. opetus- ja kulttuuriministeriössä, Suomen Kuntaliitossa, Kansallisgalleriassa, Taiteen edistämiskeskuksessa ja Suomi 100 -sihteeristössä valtioneuvoston kansliassa. 

”Vuosien mittaan minulla on ollut mahdollisuus tarkastella taiteen ja kulttuurin kenttää useammasta eri organisaatiosta käsin. Taiteen perusopetusliitto täydentää tätä palettia, ja odotan innolla, että pääsen yhdessä jäsenliittojen kanssa vahvistamaan taidekasvatuksen asemaa ja resursseja nyt tältä suunnalta.” 

”Pitkäjänteisenä toimintana taiteen perusopetus on nykyisessä hektisessä ajassamme kenties ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Vuosia hiottavien taitojen kehittäminen yhdistettynä nykyteknologian tuomiin mahdollisuuksiin tarjoaa tien monipuoliseen osaamiseen ja ilmaisuun, avaten samalla huikeita tulevaisuuden näkymiä.”

Lisätiedot: TPO-liiton puheenjohtaja Paula Jordan, paula.jordan@emo.fi, 040-5645 301

 

Tervetuloa Valtakunnalliseen taidekasvatuspäivään / Luotsit-hankkeen päätösseminaariin Karjalatalolle, Helsingin Käpylään 5.4.2018

Aika: 5.4.2018 klo 9.00–16.20 (Ilmoittautuminen ja aamukahvi klo 9.00-10.00).
Paikka: Karjalatalo, Käpylänkuja, 1, 00610 Helsinki.

Päivän moderoi puheenjohtaja Paula Jordan, Taiteen perusopetusliitto TPO ry.

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakuluista (kahvitarjoilua lukuun ottamatta) vastaa koulutukseen osallistuja.

Ilmoittautuminen 5.-26.3.2018 ILMOITTAUTUMINEN 5.-6.4.
Jos ilmoittautumisen tekemisessä ilmenee ongelmia, ota ystävällisesti yhteyttä: luotsit@artsedu.fi

Lue lisä täältä.

 

Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen opetussuunnitelman perusteet 2017 ovat julkaistu!

Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide. Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka. 

Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen opetussuunnitelman perusteet 2017 löytyvät Opetushallituksen verkkosivulta

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi Opetushallitus julkistaa perusteet myös Word-dokumenttina täällä. 

Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunitelman luotsit -hanke käynnistyy!

Taiteen perusopetusliitto järjestää Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta lukuvuoden 2017-2018 aikana. Koulutushankkeen tarkoituksena on tukea taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Hankkeen nimi on Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit (jäljempänä Luotsit-hanke) ja se järjestetään yhteistyössä kuuden taidealakohtaisen taiteen perusopetuksen taustaliiton kanssa.

Luotsit-hanke hanke sisältää kolme (3) taidealoille yhteistä koulutuspäivää, neljä (4) taidealakohtaista koulutuspäivää sekä paikallisen opetussuunnitelman työstämistä omassa oppilaitoksessa. Kaikki koulutuspäivät streamataan verkon välityksellä ja koulutukseen osallistujilla on oikeus käyttää etäyhteyslinkkiä omassa oppilaitoksessaan.

Hakuaika koulutukseen on 15.–25.8.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

Mera information på svenska finns här.

 

Paula Jordanista TPO-liiton uusi puheenjohtaja

 

Musiikin maisteri, rehtori Paula Jordan valittiin 19.5.2017 pidetyssä vuosikokouksessa Taiteen perusopetusliiton (TPO-liitto) puheenjohtajaksi.

Paula Jordan on toiminut musiikkioppilaitoksen rehtorina vuodesta 1995, josta viimeiset 10 vuotta Espoon musiikkiopistossa. Hän on musiikin maisteri Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolta ja on opiskellut mm. taiteiden välistä integraatiota  ja art´s managementia. Hän on toiminut Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallituksessa vv. 2008-2013 sekä  TPO-liiton hallituksessa v:sta 2008, varapuheenjohtajana v:sta 2011. 

Paula Jordan: ”TPO-liiton lähitulevaisuuden suurimmat haasteet liittyvät opetussuunnitelmien ja saavutettavuuden kehittämiseen sekä laadukkaan taidekasvatusjärjestelmän vahvistamiseen.  Uudet valtakunnalliset taidealakohtaiset opetussuunnitelmaperusteet valmistuvat  syksyllä 2017, jonka jälkeen kehittämistyö jalkautuu oppilaitoksiin. Vaikka eri taiteiden perusopetuksella on yhteinen arvopohja, on tuloksellisen laatutyön lähtökohtana kunkin taidealan omat ominaispiirteet. Yhä useamman lapsen saaminen taideharrastuksen piiriin edellyttää paitsi taideoppilaitosten rahoituksen kehittämistä myös uudenlaisia avauksia ja yhteistyötä taidekasvatuksen kentän eri toimijoiden kesken."  

Kuvaaja: Maarit Kytöharju.        Lue lisää täältä. 


Lasten ja nuorten taidekalenteri Suomi 100

Valtakunnallinen hanke tuo lapset ja nuoret esille taiteen tekijöinä Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017

Suomikalenteri.fi / konstkalender.fi -verkkopalvelu on avautunut! Palvelu nostaa esille eri taiteenalojen nuoret taitajat, esiintyjäryhmät ja tekijät eri puolilta maata.

Lasten ja nuorten taidekalenteri Suomi 100 -hankkeen kutsukilpailun perusteella valittiin toteutettavaksi 13 videoelokuvaa, jotka julkaistaan kuukausittain kalenterivuoden liputuspäivien kunniaksi! Haastamme mukaan kaikki tpo-oppilaitokset ja lastenkulttuurikeskukset mukaan rakentamaan taidekalenteria ja tarjoamaan kalenteriin itse tuotettuja videoita Suomen historiaan tai esimerkiksi juhla- ja liputuspäiviin liittyen.

Lasten ja nuorten taidekalenteri Suomi 100 -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan ohjelmaa. Hankkeen lähtökohtana ovat lasten ja nuorten tulkinnat 100-vuotiaan Suomen tarinasta: Suomen historian merkittävistä tapahtumista, virallisista ja suositelluista liputuspäivistä sekä lasten ideoimista ja heidän tarpeellisiksi näkemistään uusista liputuspäivistä.

Lue lisää täältä.

-------------------------------------------------------------------------------

Maailma ja me – Taiteen perusopetuksen yhteistyöseminaari Lappeenrannassa 19.–20.1.2017

Miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat taiteen perusopetukseen? Millä tavoin taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset tuottavat hyvinvointia kuntalaisille? Miten sitoudumme kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen ja laadukkaan taidekasvatuksen kehittämiseen? Miten tämä kaikki vaikuttaa rehtorin ja opettajan ammattirooliin?
Tervetuloa kuulemaan huippupuhujia, keskustelemaan ja aloittamaan itsenäisen Suomen juhlavuotta taidekasvatusseurassa!

Ohjelmassa on myös sparrausta kuntavaikuttamiseen sekä ajankohtaista tietoa opetussuunnitelmien perusteiden uudistustyöstä.

Valtakunnallinen seminaari juhlistaa myös Lasten ja nuorten taidekalenteri Suomi 100 -hanketta, 25-vuotiasta taiteen perusopetuslakia ja 10-vuotiasta Taiteen perusopetusliitto TPO ry:tä!

Taideohjelmasta, nuorten osaamisesta sekä inspiroivista työpajoista nautimme Lappeenrannan tpo-oppilaitosten johdolla!

Taiteen perusopetuksen yhteistyöseminaarin avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 10.1.2017 mennessä täältä!

-------------------------------------------------------------------------------

Taiteen perusopetus ja kehittyvä kunta

– Iloa ja hyvinvointia laadukkaasta taidekasvatuksesta

Mitkä ovat taiteen perusopetuksen erityispiirteet?
Miten tpo-oppilaitokset tuovat hyvinvointia ja lisäävät taidekasvatuksen tasa-arvoa yhteistyömallien kautta?

Lataa tästä TPO-liiton uudet esitteet ja vie viestiä kuntaasi kuntavaalien lähestyessä!

Avaa tästä verkossa katsottava esite.

Lataa tästä tulostettava esite.

Grundläggande konstundervisning och en kommun i utveckling

– Glädje och välmående genom kvalitativ konstfostran

Vilka är den grundläggande konstundervisningens särdrag?
Hur GRK-läroanstalterna ökar välmående och social jämlikhet genom samarbetsformer?

Här kan du ladda ner GRK-förbundets nya brochyrer och sprida infon vidare inför nästa kommunalval!

Öppna online-broschyr här

Ladda ner utskrivbar broschyr här

-------------------------------------------------------------------------------

Taiteen perusopetuksen yhteistyöseminaari Lahdessa 21.–22.1.2016

Valtakunnallinen seminaari on tarkoitettu taiteen perusopetuksen, lastenkultturin ja taidekasvatuksen parissa työskenteleville rehtoreille, opettajille, ohjaajille ja muille asiantuntijoille. Lämpimästi tervetuloa!

Seminaarin teemoja ovat Kulttuurin kärkihanke, tulevaisuuden menestystekijät, taide- ja kulttuurikasvatus osana monikulttuurisuuden edistämistä, teatteri oppimisympäristönä ja kriittinen pedagogiikka, päättötyö, motivaatio pitkäjänteiseen opiskeluun sekä pojat taiteen perusopetuksessa. Voit osallistua myös äänenkäytön, luovuuden tai työsuojelun työpajaan sekä nauttia lahtelaisten nuorten taide-esityksistä.

Seminaarin järjestää Taiteen perusopetusliitto TPO ry yhteistyössä Lahden Tanssiopiston, Wellamo-opiston, Taide- ja muotoilukoulu Taikan,  Lahden musiikkiopiston, Lahden konservatorion ja Taito-käsityökoulu Velman kanssa.

Seminaari järjestetään  Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa, os. Kirkkokatu 16.
Osallistumismaksut ovat 150 € (2 pv) ja 110 € (1 pv).

Lue lisää  ja ilmoittaudu täällä!

-------------------------------------------------------------------------------

Tervetuloa Valtakunnalliseen Taidekasvatuspäivään Tiedekeskus Heurekaan 16.4.2015!

Murros ja Mahdollisuus – lapset ja nuoret taiteen ihmemaassa

Valtakunnallinen Taidekasvatuspäivä avaa näkökulmia siihen, miten yhteiskunnan, teknologian ja taiteen muutokset vaikuttavat lapsiin ja nuoriin ja sitä kautta taidekasvatukseen. Rakennamme Tiedekeskus Heurekassa siltoja taiteen, käsityön ja tieteen välille.

Puhujia ovat mm. dosentti Tapio Varis, Euroopan musiikkineuvoston puheenjohtaja Ian Smith, tutkijatohtori Jaana Parviainen, Slush-festivaalin Vuoden luovin suomalainen -palkittu Perttu Pölönen ja kuvataiteilija Jani Leinonen.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu Taidekasvatuspäivään täältä.

-------------------------------------------------------------------------------

Taidekasvatusvaltuuskunta kantaa huolta taiteen perusopetuksen saatavuudesta

”Pidämme erittäin tärkeänä, että taiteen perusopetuksen saatavuutta edistetään sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosverkkoa kehitetään, kuten hallitusohjelmassa esitetään”,  esittää Taidekasvatus-
valtuuskunta lausunnossaan. Valtuuskunnan puheenjohtaja Antti Hautamäki, TPO-liiton puheenjohtaja Pia Poutanen, toiminnanjohtaja Anu Hietala ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtaja Timo Klemettinen luovuttivat lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoiselle ja ylitarkastaja Tiina Kavilolle 3.2.2015.
Kuvassa vasemmalta Lehikoinen, Poutanen, Kavilo, Hautamäki ja Klemettinen.
Lue kannanotto tästä.

-------------------------------------------------------------------------------

TPO-liiton eduskuntavaalikampanjan esite jakoon puolueille.


TPO-liitto vaatii päättäjiltä toimia, jotta taiteen perusopetus on jokaisen lapsen perusoikeus taiteenalasta, varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Puolueiden edustajien sekä virkamiesten tapaaminen käynnistyy helmikuussa. Taiteen perusopetuksen merkitys ja kehittämistoimenpiteet on koottu esitteeseen "Taidekasvatus rakentaa Suomea".

Tutustu esitteeseen täältä

Broschyren på Svenska: Konstundervisning bygger Finland

-------------------------------------------------------------------------------

Sijoitus taidekasvatukseen kannattaa - taiteen perusopetuksen kustannukset alle 1 % kunnan taloudesta.

Tutkimukset osoittavat kulttuurin ja taidekasvatuksen ehkäisevän tehokkaasti kuntien sosiaali- ja terveysmenoja. Kuntien tulisikin investoida lasten ja nuorten hyvinvointiin nykyistä enemmän. Taiteen perusopetuksen osuus kuntien kokonaismenoista on korkeimmillaankin alle 0,5 %. Kulttuuritoimen kustannukset kokonaisuudessaankin lohkaisevat vain 2,1–4,8 % kuntien taloudesta. Taideoppilaitosten ja taiteen perusopetukseen kohdistuu kuntien kulttuurimenoista keskimäärin 7,8 %. (Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III, Suomen Kuntaliitto ja Cupore, 2014)
Lue selvitys täältä

-------------------------------------------------------------------------------

Taiteen perusopetusliiton puheenjohtajaksi Pia Poutanen

Taiteen perusopetusliiton vuosikokous valitsi 3.5.2013 liiton puheenjohtajaksi Lahden Tanssiopiston rehtori Pia Poutasen. Lue lisää uudesta puheenjohtajasta täältä.

-------------------------------------------------------------------------------